Open 7h Hôm Nay Ngày 24/4/2015
http://gun.vl***.net/
Nhận Code : http://gun.vl***.net/quatang.html
Bán Item Phó Bản Lấy Cash
Bán Item Guild Chiến Lấy Cash
Đổi Trận Win Ra Cash
Đấu Giá Item Lấy Cash
Phiên Bản v5.9 Cầy Quốc Cực Đỉnh
Đăng Ký Bây Giờ Nhận 2000 Code - 120.000 Cash Tân Thủ
Quà Tặng Tân Thủ Cực Hót - Item Hỗ Trợ Phó Bản Víp Nhất Sever - Chiến Đấu Nhận Xu..Hãy Cùng Tham Gia. Yahoo Hỗ Trợ Online 20/24.