ngày 10/10 Open sever Vo Lam Long Ma nền AWJX
* Mức hỗ trợ tân thủ hấp dẫn:
+ Hỗ trợ level 120
+ Boss sát thủ 1 con được 50 coin. 1 ngày săn đuoc 10 con
+ Khi đạt đăng cấp 120 sẽ nhận set trang bị hoàng kim + 8.
+ Nhận Bí Kíp 9x, 12x,15x miễn phí.
+ Nhận Tiên Thảo Lộ train.
Mức exp thấp, phù hợp với làm event như : dã tẩu, sát thủ, các thể loại event trong game sẽ khiến bạn cảm thấy rất thú vị.

+ Trang chủ: http://volamlongma.tk/


+ Yahoo hỗ trợ: hotro_volamlongma@yahoo.com.

View more random threads: