Server CTC đạt chuẩn VNG...
Server đã thay đổi VPS mới nhất có thể để phục vụ các Game thủ tránh lag trong Game...
Bạn có thể truy cập vào trang chủ : volamtinhduyen-tk để biết thêm thông tin...
[IMG]images/smilies/LaiPro_NewYahoo/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/LaiPro_NewYahoo/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/LaiPro_NewYahoo/1.gif[/IMG]

View more random threads: