Trung Quốc đang phát triển vô vàn xưởng trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo cần phải được dậy dỗ khối lượng dữ liệu lớn trong thời gian cực ngắn, đây chính là mảnh đất màu mỡ cho Trung Quốc bởi...