Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
  • Generic Smilies
  • :)
    Smile
    Smile
  • :D
    Big Grin
    Big Grin
  • :(
    Frown
    Frown
  • :mad:
    Mad
    Mad
  • :p
    Stick Out Tongue
    Stick Out Tongue
  • :o
    Embarrassment
    Embarrassment
  • :confused:
    Confused
    Confused
  • ;)
    Wink
    Wink
  • :rolleyes:
    Roll Eyes (Sarcastic)
    Roll Eyes (Sarcastic)
  • :cool:
    Cool
    Cool
  • :eek:
    EEK!
    EEK!